PROGRAMES ÀGORA  

informàtica de gestió

Idioma Español

 

ÀGORA COMPTABILITAT    actualitzat a la última normativa.

 

 

Comptabilitat simple i robusta,  que ofereix un marc segur i ràpid.

Àgora comptabilitat contempla:

Tasques diàries: Assentaments, Assentaments predefinits,
  Diari esborrall, Comprovació de quadraments, Gestió d’IVAs.

Informes: Diari comptable, Balanç de sumes i saldos,
  Balanç de situació, Balanç analític, Pèrdues i guanys,
  Llibres d’iva, Operacions amb tercers model 347,
  Operacions intracomunitàries model 303,
  Anàlisis financers, Memòria de l’exercici.

Extractes: Consulta i llistat d’extractes, extractes puntejats,
  consulta ràpida de saldos.

Complements: Enllaços des de la gestió, Exportació de dades,
  Permissibilitat a nivell de cada usuari per punt de menú i compte comptable.

Bases de dades

 • Pla comptable predefinit,(Major). Noves NIC - NIFF
 • Pla comptable desglossat.
 • Conceptes comptables.
 • Paràmetres de l'empresa.

Tasques diàries.

 • Assentaments, amb enllaç a IVA, extractes, saldos...
 • Assentaments predefinits.
 • Diari de comprovació.
 • Comprovació de quadrament.
 • Gestió d'IVA suportat.
 • Gestió d'IVA repercutit.

Informes.

 • Diari comptable.
 • Balanç de sumes i saldos.
 • Balanç de situació.
 • Pèrdues i guanys.
 • Registres d'IVA suportat.
 • Registres d'IVA repercutit.
 • Resum del saldo d'IVA.
 • Sumes i saldos analític.
 • Pèrdues i guanys analític.
 • Operacions amb tercers(347).
 • Operacions amb grups de negocis(300).
 • Anàlisis financers.
 • Memòria automàtica de l'exercici.

Extractes.

 • Consulta d’extractes, amb enllaç a l’assentament.
 • Extractes puntejats.
 • Llistat d’extractes.
 • Consulta global de saldos.

Obertura i tancament.

 • Obertura de saldos.
 • Tancament automàtic.
 • Traspassar saldos d’exercici.
 • Esborrar exercicis.

Entorn visual agradable i còmode de treballar.
Pensat per a tot tipus d'usuaris.
Botons grans, mínimes pulsacions i processos simples.
Operatiu en entorns Windows ® i en xarxa.
Programari en català.
Multilloc,
multiempresa, multiusuari.
Accessos personalitzats per cada usuari.
Accessos directes a qualsevol part del procés.

 PROGRAMES ÀGORA,   prgagora@gmail.com  Tel. 639 26 89 96  Vilafranca del Penedès  (Barcelona)

Empresa

Gestió comercial

Comptabilitat

Actualitzacions

Imatges