PROGRAMES ÀGORA  

informàtica de gestió

Idioma Español

 

ÀGORA GESTIÓ      actualitzat a la última normativa actual.

 

 

Programa de gestió de fàcil utilització ideal per a la petita i mitjana empresa.

Àgora gestió contempla:

Compres: Petició de Preus, Comandes, Albarans, Factures,
  Diari de compres, Llibre de despeses (Autònoms), Cartera de pagaments.

Vendes: Punt de venda tàctil,Consulta de preus pel client, Albarans de transport
  Pressupostos,  Proformes, Albarans, Facturació directe, Facturació global, Factura electrònica
  Facturació predefinida, Diari de vendes, Llibre d'ingressos (Autònoms)
  Rebuts, Comissions, Cartera de cobraments,
  Trameses bancàries, Domiciliacions bancàries, Comandes, Ordres de reparació.

Magatzem: Articles amb 10 camps definibles,
  Impressió d’etiquetes de codi de barres,
  Escandalls, Articles descatalogats,
  Descomptes particularitzats per client i per famílies d’articles,
  Regularització de preus i existències i estadística de vendes.

Complements: Enllaços a comptabilitat, Estadístiques gràfiques,
  Exportació i importació de dades pròpies i importació d’articles externs.

Bases de dades.

 • Articles.
 • Clients.
 • Proveïdors.
 • Representants.
 • Agencies de transport.
 • Bancs i Caixes.
 • Famílies d’articles.
 • Formes de pagament.
 • Magatzems.
 • Notes predefinides.
 • Usuaris de l'aplicació
 • Zones geogràfiques.

Magatzem.

 • Càlcul de d’inventari.
 • Modificació de preus.
 • Moviments directes.
 • Regularització d’existències.
 • traspàs entre magatzems.
 • Llistat d’existències.
 • Llistat d’inventari.
 • Llistat de moviments.
 • Llistat de sota mínims.
 • Llistat de sobre màxims.
 • Llistat de tarifes de preus.
 • Llistat d’estadístiques Client/Articles.
 • Llistat d’estadístiques Article/Clients.

Compres.

 • Petició de preus a proveïdor
 • Comandes.
 • Albarans.
 • Factures.
 • Diari de compres.
 • Comptabilitzar factures.

Vendes.

 • Punt de venda TPV.
 • Llistat de vendes per venedor.
 • Llistat de vendes per famílies d'articles.
 • Albarans de transport.
 • Pressupostos.
 • Factures proforma.
 • Facturació predefinida.
 • Ordres de reparació
 • Comandes.
 • Albarans.
 • Etiquetes d’articles.

Facturació.

 • Edició de factures.
 • Anul·lació de factures.
 • Consulta de factures.
 • Diari de vendes.
 • Edició de rebuts.
 • Llistats de comissions.
 • Comptabilització de factures.

Cobraments.

 • Cartera de cobraments.
 • Trameses bancàries.
 • Llistats de cobraments.
 • Domiciliació d’efectes bancaris.

General.

 • Importació i exportació de dades pròpies.
 • Importació d’articles externs.
 • Estadístiques gràfiques.
 • Utilidades
 • Generador de consultes
 • Generador de llistats

Entorn visual agradable i còmode de treballar.
Pensat per a tot tipus d'usuaris.
Botons grans, mínimes pulsacions i processos simples.
Operatiu en entorns Windows ® i en xarxa.
Programari en català.
Multilloc, multiempresa, multiusuari, multimagatzem.
Accessos personalitzats per cada usuari.
Documents externs individualitzats en català, castellà, francès, anglès, italià i portuguès.
Accessos directes a qualsevol part del procés.
Servei de personalització dels documents extern, (Albarans, factures, rebuts...)

 

 PROGRAMES ÀGORA,   prgagora@gmail.com  Tel. 639 26 89 96  Vilafranca del Penedès  (Barcelona)

Empresa

Gestió comercial

Comptabilitat

Actualitzacions

Imatges